Valdres Fredag 17.juli

Morgen:

Sanderstølen hotell – Ulnes – Røn – Leira – Sanderstølen hotell

RV 51 stenges Sanderstølen – Leira(Heggelund krysset) fra ca. kl 09.45 til 10.45

E16 stenges i Røn fra ca. kl 11.00 til kl 11.30

RV 51 Leira (Heggelund krysset) – Sanderstølen stenges Kl 11.30 til kl 12.30. I samme tidspunkt er FV220 stengt fram til kryss FV262.

Veien åpnes når alle følgebiler er passert.

Ettermiddag:

Sanderstølen hotell – Ulnes – Øvre Røn – Slidre – Ryfoss – Ulnes – Leira – Sanderstølen hotell

RV 51 stenges Sanderstølen – Leira (Heggelund krysset) fra ca kl 16:30 – kl 17.30

E16 Slidre – Ryfoss stenges inntil 30 minutter i tidsrommet ca kl 18.00 til kl 19.00

RV 51 Leira (Heggelund krysset) – Sanderstølen stenges ca. kl 19.00 til kl 20.30. I samme tidspunkt er FV220 stengt fram til kryss FV262. Og fra FV262 til RV 51.

Veien åpnes når alle følgebiler er passert.