Stenging av veier

Uno-X Tour Te FjellsNorgesCup Landevei

CK Valdres skal 8.-11. juli, arrangere sykkelrittet Tour te Fjells.

I den forbindelse vil normale adkomstveier til din eiendom, bli stengt inntil 30 minutter. Stenging vil kunne forekomme i tidsrommet kl 09.00-12.00 på formiddager og kl 16.00-20.00 på ettermiddager.

I Valdres gjelder dette fredag 9.juli og søndag 11.juli.

I Fagernes på søndag 11.juli blir mye av veiene i og rundt bygdebyen stengt. Trafikk til og fra Beitostølen samt E16 fra nord og sør for Fagernes anbefaler vi å kjøre inn ved Ulnes E16 – Ulnes – Leira – Aurdal

I Hallingdal gjelder dette lørdag 10. juli. Rv 7 blir stengt fra Vegstasjonen ved Gol sentrum til avkjøringen til Bagn ved Herad.

VI BER INNSTENDIG OM AT DETTE BLIR OVERHOLDT FOR RYTTERNES SIKKERHET!   

BENYTT MULIGHETEN TIL Å LAGE STEMNING,  MØT OPP FOR Å HEIE!! 

Det er Norges beste landeveissyklister som stiller opp! 

Stengningene er i henhold til plan utarbeidet sammen med Statens Vegvesen og Politiet.

Skulle det bli absolutt nødvendig å kjøre i tidsrommet kjøringen foregå i rittets kjøreretning, OG i samhandling med rittets ledelse, se tlf. under.
Ved spørsmål ta kontakt med oss på tlf 99108805 eller 46815327.

All informasjon om stengninger vil løpende informeres på rittets hjemmeside: www.tourtefjells.no og på vår Facebook-side ‘Tour te Fjells’

 TUSEN TAKK FOR AT DU VISER HENSYN 😊
HILSEN
CK Valdres / Uno-X TtF 20
21