Stenging av veier

Uno-X Tour Te FjellsNorgesCup Landevei

CK Valdres skal 16-19 juli, arrangere sykkelrittet Tour te Fjells.

I den forbindelse vil normale adkomstveier til din eiendom, bli stengt inntil 30 minutter. Stenging vil kunne forekomme i tidsrommet kl 09.00-12.00 på formiddager og kl 16.00-20.00 på ettermiddager.

I Valdres gjelder dette fredag 17 juli og søndag 19.juli.

I Fagernes på søndag 19 juli blir mye av veiene i og rundt bygdebyen stengt. Trafikk til og fra Beitostølen samt E16 fra nord og sør for Fagernes anbefaler vi å kjøre inn ved Ulnes E16 – Ulnes – Leira – Aurdal

I Hallingdal gjelder dette lørdag 18 juli. Egen info for Golsfjellet, som gjelder torsdag 16 juli på ettermiddagen.

VI BER INNSTENDIG OM AT DETTE BLIR OVERHOLDT FOR RYTTERNES SIKKERHET!   

BENYTT MULIGHETEN TIL Å LAGE STEMNING,  MØT OPP FOR Å HEIE!! 

Det er Norges beste landeveissyklister som stiller opp! 

Stengningene er i henhold til plan utarbeidet sammen med Statens Vegvesen og Politiet.

Skulle det bli absolutt nødvendig å kjøre i tidsrommet kjøringen foregå i rittets kjøreretning, OG i samhandling med rittets ledelse, se tlf. under.
Ved spørsmål ta kontakt med oss på tlf 99108805 eller 46815327.

All informasjon om stengninger vil løpende informeres på rittets hjemmeside: www.tourtefjells.no og på vår Facebook-side ‘Tour te Fjells’

 TUSEN TAKK FOR AT DU VISER HENSYN 😊
HILSEN
CK Valdres / Uno-X TtF 20
20