Stenging av veier

Uno-X Tour Te FjellsNorgesCup Landevei

CK Valdres  skal 25-28 juni, arrangere sykkelrittet Tour te Fjells.

I den forbindelse vil normale adkomstveier til din eiendom, bli stengt inntil 30 minutter. Stegning vil kunne forekomme i tidsrommet kl 09.00-12.00 på formiddager og kl 16.00-20.00 på ettermiddager.

I Valdres gjelder dette fredag 25 juni og formiddagen søndag 28 juni.

I Hallingdal gjelder dette lørdag 27 juni. Egen info for Golsfjellet, som gjelder torsdag 25 juni på ettermiddagen.

VI BER INNSTENDIG OM AT DETTE BLIR OVERHOLDT FOR RYTTERNES SIKKERHET!   

BENYTT MULIGHETEN TIL Å LAGE STEMNING,  MØT OPP FOR Å HEIE!! 

Det er Norges beste landeveissyklister som stiller opp! 

Stengningene er i henhold til plan utarbeidet sammen med Statens Vegvesen og Politiet.

Skulle det bli absolutt nødvendig å kjøre i tidsrommet kjøringen foregå i rittets kjøreretning, OG i samhandling med rittets ledelse, se tlf. under.  

Ved spørsmål ta kontakt med sekretariatet på tlf. 48010184.

All informasjon om stengninger vil løpende informeres på rittets hjemmeside: www.tourtefjells.no og på vår Facebook-side ‘Tour te Fjells’

 TUSEN TAKK FOR AT DU VISER HENSYN 😊
HILSEN
CK Valdres / Uno-X TtF 20
20