Registreringsskjema lag

Dette skjemaet må fylles ut og sendes vårt sekretariat i forkant av henting av startnummer: