Hallingdal Lørdag 18.juli

Storefjell hotell – Ulsåk – Hemsedal skisenter – Ulsåk – Storefjell hotell

Morgen:

RV 51 Storefjell – Kryss FV 221 retning Gol stenges fra ca. kl 09.45 – til kl 10.30

RV 51 stengt mot Gol fra ca. 10.05 – kl 10.25

Rv51 kryss Rustebrenna stenges kl 09.45 – til kl 10.45

Strekningen FV 221 – FV 224 – Ulsåk RV 52 – Bostø stengt fra ca. kl 10.00 til kl 11.15

Bostø – Ulsok Rv 52 stenges kl 10.50 – kl 11.20

Rv 52 Ulsok til Hemsedal skisenter stenges kl kl 11.00 – kl 11.45

Fra Moen Camping til Lykkja vegen stenges fra kl 11.30 til kl 11.45

Strekningen Ulsok – Bostø stenges kl 11.30 til kl 12.00.

Se menypunktet Golsfjellet for stengning der.

Veien åpnes når alle følgebiler er passert.

Ettermiddag:

Storefjell hotell – Robru – Gol – Ål – Leveld – Hemsedal – Gol – Storefjell hotell

RV 51 Storefjell – Kryss FV 221 – FV224 – RV 52 retning Robru stenges fra ca. kl 16.00 – til kl. 16.40

RV 52 Robru – Kryss FV223 mot Gol stengt fra ca. kl 16.10 – kl 17.00

RV 7 – Kryss FV244 Ål stengt fra ca. kl 16.30 – kl 17.40

FV 244 – Kryss til Hemsedal fra ca. kl 17.00 til kl 17.30

RV 52 – Gol sentrum (Heslabru)– stengt fra ca. kl 18.10 til kl 19.00.

Omkjøringingsvei Rv 52 Gol Hemsedal er Fv 51 fv 221 fv 224

RV 51 Gol til Storefjell stengt fra ca. kl 18.50 til kl 20.15

Veien åpnes når alle følgebiler er passert.