Flytting av tekniske soner på søndag

Sjefskommissær og rittledelse har besluttet å flytte begge tekniske soner.

Teknisk sone 1 er ved Valdresvegen 87 der bedriften Marshall Paint holder til, retning Leira.

Teknisk sone 2 er plassert ved busstopp E16 på retning Fagernes.

Se kart under. Her kan man stå over en halv runde én gang.

Anbefalt parkering langs Garlivegen

Topp 1, 2 og 3 sammenlagt får ha tilgang til servicebil. Husk å levere hjul til nøytral bil. Uttak skjer ved mål.