Informasjon om smittevern under Tour te Fjells 2021.

Det er til enhver tid de nasjonale regler som gjelder i forhold til smittevern under Uno-X Tour te Fjells. Der er pr. nå ingen gjeldende lokale restriksjoner som er strengere enn de nasjonale i vår region og smittetilfeller er minimalt.

Det beste og viktigste vi kan gjøre er å holde avstand og være flinke på hygiene og avstand. Hyppig vask/spriting av hender. Hold meteren… Bruk av munnbind er frivillig, men anbefalt når man er tett på andre. Dette kan være i f.eks. matsalen når man henter seg mat.

Når det gjelder test før ankomst er det ikke krav om dette. Hver enkelt rytter og lag må selv gjøre en vurdering om det er behov for dette. Kommer man fra område med høyt smittepress vil det være en anbefaling om at test tas. Alle som kommer fra utlandet må teste seg før innreise og ha negativ test samt coronapass tilgjengelig. Det er laget eget skriv som ligger på hjemmesiden om dette.

Dersom noen skulle føle seg dårlig skal man håndtere dette som «ved den minste tvil!». En skal da holde seg isolert på sitt rom til man har avklart situasjonen. Rittleder kontaktes snarlig.

Det er Coronatelefon i den kommune man har base i som skal kontaktes for behov for test.  

I Nord-Aurdal kommune er garasjen på Valdres Lokalmedisinske Senter teststedet på Fagernes. Tlf. dagtid er 48 27 49 56, den er betjent fra kl 08.30 – 11.30 og fra kl 13.30 – 15.00 mandag til fredag. Lørdager og søndager kl 14.00 – 15.00. Testing etter behov.

I Gol kommune brukes tlf. 32 02 92 00 mellom kl. 08.00 – 15.00. Teststed på Gol er mellom Gol kommunehus og DBC bygget, her følger du pilene som er satt opp.

På ettermiddag er det i alle kommuner legevaktnummer 116 117 som skal benyttes. Storefjell Resort Hotel ligger i Gol kommune.

Under opphold på hotell eller annen base, er det sterkt anbefalt at man forholder seg til sin egen kohort. Ha gode regler innen deres egen kohort for å beskytte dere selv og andre. Sitt sammen med dine i spisesal og bruk hyppig spritdispensere når dere henter mat. Føler man seg dårlig skal oppholdsrom ikke brukes. Da holder man seg på rommet.

Anbefales også å sjekke på NCF sine hjemmesider i forhold til anbefalingene de gir. Det finner du her https://sykling.no/om-ncf/info-om-korona/

Gjør vi alle en innsats og går som forbilder for hverandre blir dette veldig bra! Sammen skal vi skape en sykkelfest i de beste rammene og i den beste sportsånd. Lykke til alle sammen!

Alt av Corona-spørsmål stilles til Tor Erling Sæthre på mail-adresse:

tor.erling@tourtefjells.no