Kontaktinformasjon til UNO-X Tour te Fjells


Sekretariatet åpner torsdag kl 12.00 på Storefjell Resort Hotel

Mail: post@tourtefjells.no

Tlf Sekretariat: 91194560

Alt av Corona-spørsmål stilles til Tor Erling Sæthre på mail-adresse:

tor.erling@tourtefjells.no

Informasjonsansvarlig:

Mail: oystein@tourtefjells.no

Tlf: 99108805

Se også invitasjonen for mer informasjon