Refusjon pga usikkerhet om innreise til Norge

Tour te Fjells vil, pga av usikker innreises til Norge, fra Danmark / Sverige , refundere 90% av påmeldingsbeløpet, om karantene regler gjør det vanskelig å komme inn i landet 8-11 juli. Eq timing ordner refusjon. Det gjelder alle som allerede er meldt på.