Vei-info til trafikanter Lørdag 18.juli Hallingdal

Her er en oversikt over vei status på RV 51, Rv52 og RV7 for lørdag 18.juli:

Rv51 over Golsfjellet er åpen mellom ca kl 10:30 til ca kl 15:30 lørdag. Samt kl 16:30 til kl 18:30. Veien åpner igjen fra ca 20.15 etter rytterne og bilkortesje har kjørt inn veien opp til Storefjell hotell fra RV51.

Det vil være stengte veier i og rundt Hemsedal fra kl 10:45 til kl 12:00. Dette vil påvirke trafikken på Rv52.

Robru – Gol på Rv52 vil være stengt fra ca kl 16.10 – ca kl 17.00.

I tidsrommet ca kl 16.15- ca kl 17.30 stenger Rv7 mellom Rotheim og avkjøringen til Vats i Ål.

Rv52 vil også være stengt fra Moen Hytter og Camping i Hemsedal til Hesla bru i Gol sentrum fra ca kl 18.00- kl ca 18.45. 

RV 51 Gol (Hesla bru) til Storefjell stengt fra ca. kl 18.45 til kl 20.15.

Vi i Tour te Fjells live oppdaterer på vår hjemmeside og facebook når veiene blir stengt og åpnet opp igjen.

Husk dette er ca tider, endringer kan skje.

Hele feltet av biler og syklister skal passere før veien åpnes.

Tour te Fjells oppfordrer trafikantene å stille seg opp i veien og heie på syklistene.

Ha en fin lørdag.