Kontaktpersoner i Tour te Fjells

Funksjon Ansvarlig Kontaktinformasjon
Rittleder Ole Christian
Nymoen
post@tourtefjells.no      46815327
Ass.rittleder Anniken Dygd
Kvisgaard
post@tourtefjells.no      91389189
Løypesjef – sikkerhetsansvarlig Aslak Botten Aslak.botten@nlr.no     95194665
Sjefskommisær Heikki Dahle 90103509
Leder sekretariat Vita K. Nymoen 90107485
Arena ansvarlig John Freddy
Borge Hesla
90878804
Påmeldingsansvarlig Anniken Dygd
Kvisgaard
post@tourtefjells.no      91389189
Vaktansvarlig Anniken Dygd Kvisgaard post@tourtefjells.no      91389189
Samband Veronica Dahle 97565440